I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 36, parter


Kierownik Zespołu – Agnieszka Barnaś, pokój nr 52


Telefon do sekretariatu:
tel. 75 67 12 720
fax  75 67 12 721

e-mail: zkss1@jelenia-gora.sr.gov.pl

I ZKSS wykonujący orzeczenia w sprawach karnych realizuje określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu, a w szczególności:

  • sprawowanie dozorów orzeczonych przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności oraz wykonywanie innych zlecanych czynności przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - III Wydział Karny i IV Wydział Penitencjarny oraz Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - II Wydział Karny, Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Jeleniej Górze, Zakłady Karne;
  • przeprowadzanie zleconych wywiadów środowiskowych w trybie art.14 kkw i art.214 kpk;
  • organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny;
  • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych;
  • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego;
  • udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej.

Godziny dyżurowania kuratorów zawodowych:

nazwisko i imię kuratora

stanowisko

dni dyżurowe        i godziny


numer pokoju

numer telefonu

Barnaś Agnieszka

kierownik

wtorek, czwartek  8:00-15:00        środa 8:00-11:00

52

75 67 12 732

Barszczewska-Sawicz Elżbieta

kurator specjalista

środa, piątek    8:00-15:00

46

75 67 12 728

Kazała

Robert

kurator specjalista

wtorek, czwartek 8:00-15:00

52

75 67 12 726

Domejko

Beata

kurator specjalista

wtorek, czwartek 8:00-15:00

49

75 67 12 730

Lempart-Kuryło Agnieszka

kurator specjalista

poniedziałek, środa 8:00-15:00

49

75 67 12 730

Pinis

Beata

kurator specjalista

poniedziałek, czwartek          8:00-15:00

50

75 67 12 731

Płońska Alina

kurator specjalista

środa, piątek    8:00-15:00

38

75 67 12 724

Skrzyński Daniel

kurator specjalista

wtorek, czwartek 8:00-15:00

38

75 67 12 724

Trojan-Karmelita Dorota

kurator specjalista

środa, piątek    8:00-15:00

37

75 67 12 723

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze obejmuje właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Rejestr zmian dla: I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2019-10-04
Publikacja w dniu:
2019-10-04
Opis zmiany:
Zmieniono dni dyżurowania E.B.S.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Wiśniowska-Nowak
Dokument z dnia:
2019-01-11
Publikacja w dniu:
2019-01-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Wiśniowska-Nowak
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Wiśniowska-Nowak
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
Usunięto Panią Agatę Jarocińską z uwagi na przeniesienie do III ZKSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-07-12
Publikacja w dniu:
2018-07-12
Opis zmiany:
zmieniono stanowisko Pani Beaty Pinis
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d