I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 36, parter


Kierownik Zespołu – Agnieszka Barnaś, pokój nr 52


Telefon do sekretariatu:
tel. 75 67 12 720
fax  75 67 12 721

e-mail: zkss1@jelenia-gora.sr.gov.pl

I ZKSS wykonujący orzeczenia w sprawach karnych realizuje określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu, a w szczególności:

  • sprawowanie dozorów orzeczonych przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności oraz wykonywanie innych zlecanych czynności przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - III Wydział Karny i IV Wydział Penitencjarny oraz Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - II Wydział Karny, Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Jeleniej Górze, Zakłady Karne;
  • przeprowadzanie zleconych wywiadów środowiskowych w trybie art.14 kkw i art.214 kpk;
  • organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny;
  • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych;
  • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego;
  • udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej.

Godziny dyżurowania kuratorów zawodowych:

nazwisko i imię kuratora

stanowisko

dni dyżurowe


numer pokoju

numer telefonu

Barnaś Agnieszka

kierownik

wtorek, czwartek

52

75 67 12 732

Barszczewska-Sawicz Elżbieta

kurator specjalista

wtorek, czwartek

46

75 67 12 728

Jarocińska Agata

kurator specjalista

środa, piątek

46

75 67 12 728

Kazała

Robert

kurator specjalista

wtorek, czwartek

52

75 67 12 732

Domejko

Beata

kurator specjalista

wtorek, czwartek

49

75 67 12 730

Lempart-Kuryło Agnieszka

starszy kurator zawodowy

poniedziałek, środa

49

75 67 12 730

Pinis

Beata

starszy kurator zawodowy

poniedziałek, czwartek

50

75 67 12 731

Płońska Alina

starszy kurator zawodowy

środa, piątek

38

75 67 12 724

Skrzyński Daniel

starszy kurator zawodowy

wtorek, piątek

38

75 67 12 724

Trojan-Karmelita Dorota

starszy kurator zawodowy

środa, piątek

37

75 67 12 723

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze obejmuje właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Rejestr zmian dla: I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych