Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 16.07.2020 roku w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w stanie epidemii

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 

w stanie epidemii 

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia działań profilaktycznych, mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników oraz interesantów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, na podstawie:

  • art. 22 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.);
  • art. 46 ust. 2 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 875),
  • §30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1141)

zarządzam, co następuje:

§1

Od dnia 20 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku Czytelnia akt dla I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych mieszcząca się w budynku Sądu przy ulicy Mickiewicza 21 w sali nr 233 będzie czynna trzy razy w tygodniu, tj.: w poniedziałki, środy i piątki. 

Czytelnia akt dla V Wydziału Gospodarczego i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych mieszcząca się w budynku Sądu przy ulicy Bankowej 18 w sali nr 110 będzie czynna od poniedziału do piątku.

Akta podlegają udostępnieniu po ich wcześniejszym zamówieniu drogą telefoniczną lub mailową.

§2

Od dnia 20 lipca 2020 roku obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczytych będzie odbywać się w siedzibie Sądu przy ulicy Bankowej 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00 w sali nr 110.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 roku i podlega:

1)    ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,

2)    publikacji na udziale wewnętrznym Sądu Rejonowego  w Jeleniej Górze.


Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 16.07.2020 roku w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w stanie epidemii

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d