Wydziały

      Na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Nr 81/03/DO), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem z dnia 15.12.2009 (Nr 208/09/DO) w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze funkcjonują następujące wydziały:

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • V Wydział Gospodarczy
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Rejestr zmian dla: Wydziały