Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze obejmuje:

  • miasto: Jelenia Góra 
  • gminy: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Starą Kamienicę.

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze:

  • I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
  • II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu, 
  • V Wydział Gospodarczy  sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości tego Sądu,
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.

Rejestr zmian dla: Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Starszy Sekretarz Sądowy Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
Dopisano właściwość rzeczową