V Wydział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 18 

Pokój 208, II piętro – ds. procesowych

Pokój 205, II piętro – ds. upadłościowych

Przewodniczący Wydziału - SSR Joanna Skowron
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału – we wtorki i w czwartki w godzinach 10.00 - 12.00.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Zastępca Przewodniczącego wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału

Kierownik Sekretariatu – Bożena Lenda, pokój nr 209

Telefon do sekretariatu wydziału:

 • ds. procesowych – tel. 75 67 12 900 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)

                                          fax  75 67 12 901

 • ds. upadłościowych – tel. 75 67 12 904 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)

                                               fax 75 67 12 914

 

e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

 • w poniedziałki w godzinach od 09:00 do 18:00,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Godziny przyjęć syndyków przez sędziów komisarzy:

 • Pani SSR Joanna Skowron - czwartki w godzinach 10.00-11.00
 • Pani SSR Małgorzata Dowhanycz-Turoń - wtorki w godzinach 09.00-10.
 • Pan SSR Krzysztof Skrobowski - czwartki w godzinach 10.00-11.00
 • Pani ASR Joanna Łukaszewicz - wtorki w godzinach 11.00-12.00

Wydział zajmuje się:

Wydział sprawuje wymiar sprawiedliwości i wykonuje zadania z zakresu spraw ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz sprawy upadłościowe i naprawcze, a w szczególności rozpoznaje sprawy:

 • określone powyżej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479 -490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.);
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 • między organami przedsiębiorstwa państwowego;
 • między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
 • z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych;
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych;
 • o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu;
 • inne, przekazane przez odrębne przepisy.

Wydział rozpoznaje sprawy zakresu prawa gospodarczego z obszaru właściwości: Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, Bolesławcu, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu.

Rejestr zmian dla: V Wydział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-02-18
Publikacja w dniu:
2020-02-18
Opis zmiany:
Umieszczono godziny przyjęć syndyków przez sędziów komisarzy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
0000-00-00
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
Zmieniono inf. o Zastępcy Przewodniczącego Wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
Dopisano nr faxu