Utrudniony dostęp do akt Archiwum Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych uprzejmie informuje, iż z uwagi na aktualnie prowadzone w budynku przy ul. Bankowej 18 prace remontowe, znacznie utrudniony został dostęp do pomieszczeń archiwum
i znajdujących się w nim akt ksiąg wieczystych.

Mając na względzie powyższe wgląd uprawnionych do dokumentów ksiąg wieczystych będzie mógł nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zamówieniu
w sekretariacie tut. Wydziału osobiście, mailowo lub telefonicznie, z co najmniej
1-dniowym wyprzedzeniem.
 

Rejestr zmian dla: Utrudniony dostęp do akt Archiwum Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Starszy Sekretarz Sądowy Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d