Sumy na zlecenie - zaliczki sądowe

NIP: 611-11-19-658

Regon: 000325162

 

I. NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU

NBP O/O Wrocław

  

Konto sum na zlecenie (konto zaliczek na koszty postępowania sądowego) służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:

  • opłat notarialnych za wpisy w Rejestrze Spadkowym
  • zaliczek na czynności biegłego
  • zaliczek na czynności kuratora
  • zaliczek na czynności tłumacza
  • zaliczek na koszty świadka i inne
  • wpłat na poczet należności orzeczonych na rzecz Funduszu Pracy (grzywny)


Bank: NBP O/O Wrocław

Nr konta: 83 1010 1674 0019 6413 9800 0000


W tytule wpłaty na konto zaliczek należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego. W przypadku dokonywania wpłat za inna osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby, a w przypadku nowego pozwu nazwę wydziału i stronę pozwaną.


Rejestr zmian dla: Sumy na zlecenie - zaliczki sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
Dopisano inf. dot. Funduszu Pracy