Sumy depozytowe

NIP: 6111119658

Regon: 000325162

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

 

Konto sum depozytowych służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:

  • zabezpieczeń majątkowych
  • poręczeń majątkowych
  • wadiów
  • zabezpieczeń należytego wykonania umów
  • kaucji

 

Bank: BGK O/O Warszawa

Nr konta: 34 1130 1017 0021 1001 7590 0004

 

W tytule wpłaty na konto sum depozytowych należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego.

 

Rejestr zmian dla: Sumy depozytowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
Zmieniono Oddział Banku