PILNE Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 12 marca 2020 roku  

w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa

 

 na podstawie:

- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020.325);

- art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.);

- art. 207 § 2 Kodeksu pracy

w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. zarządzam:

§ 1

Ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta, Sekretariatów Wydziałów, Oddziałów, Sekcji, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków elektronicznych).

§ 2

Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu i Przewodniczących Wydziałów.

§ 3

Odwołanie dyżurów poniedziałkowych w dniach: 16 marca 2020 r., 23 marca 2020 r.  i 30 marca 2020 r. po godz. 15.15 (również telefonicznego i elektronicznego).

Rejestr zmian dla: PILNE Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d