Ośrodki Kuratorskie przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kuratorskich z dnia 5 października 2001 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1294).

Skierowanie do Ośrodka Kuratorskiego następuje na podstawie postanowienia Sądu – jest to środek wychowawczy przewidziany w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tj. z dnia 13.04.2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 969) -  art. 6 pkt 6.

Ośrodki Kuratorskie prowadzą działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno - terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, a w szczególności poprzez: zaspokajanie potrzeb osobowościowych, rozwiązywanie problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań, wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

 

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze zostały utworzone nastepujące Ośrodki Kuratorskie:

1. Ośrodek Kuratorski Nr 1

2. Ośrodek Kuratorski Nr 2

3. Ośrodek Kuratorski Nr 3

4. Ośrodek Kuratorski Nr 4

Rejestr zmian dla: Ośrodki Kuratorskie przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d