Oddział gospodarczy

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 167, I piętro


Kierownik Oddziału – Violetta Podlasiak, pokój nr 167


Telefon do oddziału:
tel. 75 67 12 888
fax  75 67 12 889

e-mail: srjg.o_gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


Godziny przyjmowania interesantów:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oddział gospodarczy zajmuje się w szczególności:

  • zaopatrzeniem w materiały niezbędne do pracy sądu,
  • administracją terenu, budynku i pomieszczeń sądowych oraz dbałością o ich właściwe wyposażenie i estetyczny wygląd,
  • opracowuje projekty budżetu sądu w zakresie wydatków rzeczowych,
  • zapewnia ochronę i bezpieczeństwo obiektów sądowych, czystość wewnątrz pomieszczeń sądowych oraz ich otoczenia zewnętrznego stosownie do pory roku w granicach posesji sądu,
  • administruje nieruchomościami,
  • zapewnia ochronę przeciwpożarową obiektów sądowych, prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Rejestr zmian dla: Oddział gospodarczy