Oddział administracyjny

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 64, parter


 Kierownik Oddziału – Agnieszka Kłaczkiewicz, pokój nr 64


Telefon do oddziału:
tel. 75 67 12 800 lub 75 67 12 815
fax  75 67 12 801

e-mail: srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl


Godziny przyjmowania interesantów:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oddział administracyjny zajmuje się w szczególności:

 • prowadzenie spraw etatowych i kadrowych Sądu,
 • nadzór na sprawami organizacyjnymi Sądu, w tym sprawy ławników,
 • prowadzeniem sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa i Dyrektora Sądu,
 • nadzór nad pracą sekretariatów sądowych w zakresie spraw ściśle związanych z organizacją i techniką pracy oraz z zapewnieniem odpowiednich warunków jej wykonywania,
 • nadzór nad pracą Archiwum Zakładowego, Magazynem Depozytów Rzeczowych, Biurem Podawczym Sądu, Biurem Obsługi Interesanta, informatykiem oraz biblioteką,
 • prowadzenie spraw dyscyplinarnych urzędników i innych pracowników,
 • sprawy kuratorów społecznych,
 • opracowywanie i aktualizacja schematów organizacyjnych Sądu,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru Zarządzeń Prezesa Sądu oraz zbioru Zarządzeń,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych o ruchu spraw i wydanych orzeczeniach,
 • prowadzenie Rejestru oraz kontrola pieczęci i stempli,
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu,
 • sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestr zmian dla: Oddział administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d