Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja

Na mocy ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) w Jeleniej Górze działalność rozpoczęły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zlokalizowano w następujących miejscach na terenie miasta Jeleniej Góry, tj.:

Punkt 1. nieodpłatnej pomocy prawnej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, pok. 3: 

dni i godziny

adwokaci

- miesiące nieparzyste

(styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad)

radcy prawni

- miesiące parzyste

luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień)

poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00

Aurelia Kukulska

Paweł Kurylik, mediator

wtorek od godz. 12:00 do 16:00

Matylda Kogut

Paweł Kurylik, mediator

środa od godz. 12:00 do 16:00

Anna Dubicka, mediator

Beata Papińska

czwartek od godz. 14:00 do 18:00

Aleksander Jaśniowski

Dagmara Mazur

piątek od godz. 12:00 do 16:00

Bartosz Rudolf

Tomasz Tyrowicz

Punkt 2. nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS nr 0000386088):

Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze, Filia nr 4, Plac Piastowski 32:

 • poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00 - Mariusz Gierus, prawnik, doradca obywatelski, mediator
 • wtorek od godz. 14:00 do 18:00 - Paweł Kogut, raca prawny
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, pok. 324:
 • środa od godz. 09:00 do 13:00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator
 • czwartek od godz. 14:00 do 18:00 - Bartosz Rudolf, adwokat
 • piątek od godz. 14:00 do 18:00 - Bożena Kozak-Sroka, radca prawny, mediator

Punkt 3. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze,
ul. Bankowa 27, pok. 324, prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne
u Erazma i Pankracego (KRS 0000386088):

 • poniedziałek od godz. 09:00 do 13:00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator
 • wtorek od godz. 09:00 do 13:00 - Mariusz Gierus, prawnik, doradca obywatelski, mediator
 • środa od godz. 14:00 do 18:00 - Mariusz Gierus, prawnik, doradca obywatelski, mediator
 • czwartek od godz. 09:00 do 13:00 - Mariusz Gierus, prawnik, doradca obywatelski, mediator
 • piątek od godz. 09:00 do godz. 13:00 - Mariusz Gierus, prawnik, doradca obywatelski, mediator

Powyższa ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;
 • osoby, które ukończyły 65 lat - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • kombatanci - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego;
 • osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosław straty - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej.

Uprawnieni mogą skorzystać z pomocy w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wykaz dodatkowych bezpłatnych instytucji udzielających porad prawnych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-06-19
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-03
Publikacja w dniu:
2020-03-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-03
Publikacja w dniu:
2020-03-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-03
Publikacja w dniu:
2020-03-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-03
Publikacja w dniu:
2020-03-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-03
Publikacja w dniu:
2020-03-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
now link do pomocy prawnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
Zaktualizowano dane
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d