KRS

ul. Bankowa 18

58-500 Jelenia Góra 

pokój 205, I piętro


tel. 75 67 12 904


Godziny urzędowania: 

poniedziałek - piątek: 8.00-15.00
 

 

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wydaje zaświadczenia, wyciągi i odpisy z  KRS tylko na wniosek złożony bezpośrednio w V Wydziale Gospodarczym.

Odpis skrócony KRS -  koszt 30 zł

Odpis pełny (historia wszystkich wpisów) KRS - koszt 60 zł

 

Wpłaty można dokonywać w Kasie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 21, pokój 57 od godz. 9.00-14.00, a w ostatnim dniu miesiąca do godziny 13.30 lub na konto Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze: 46 1010 1674 0019 6422 3100 0000 (w banku, na poczcie).

Wnioski do Oddziału Centralnej Informacji KRS należy składać wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, do którego złożono wniosek, albo do kasy tego sądu. Dowód opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia określonej informacji, zwraca się osobie składającej wniosek.

Formularze wniosków składanych do Oddziału Centralnej Informacji KRS oraz opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Usługa udostępniana jest bezpłatnie na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl/

Pobrane wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Rejestr zmian dla: KRS

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
b/d