Kasa

ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra

parter,  pok. 57

tel.: 75 67 12 825

fax: 75 67 12 870

e-mail: srjg.ksiegowosc@jelenia-gora.sr.gov.pl


godziny pracy:

- poniedziałek-piątek: 9:00 - 14:00
- w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca czynna do godz. 13.30
- w ostatni dzień roboczy roku nieczynna

Przerwa w godzinach 11.00-11.15


Kasa Sądu nie przyjmuje wpłat na sumy depozytowe.

Wpłaty na sumy depozytowe (poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe) można dokonywać na rachunek bankowy:

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

bank: BGK Oddział Wrocław
numer rachunku: 34 1130 1017 0021 1001 7590 0004


KOMUNIKAT

 

W SPRAWIE SPRZEDAŻY ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ

 

    W związku z  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21    marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 408), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy,                        że tradycyjne -  papierowe  znaki  opłaty sądowej po dniu   30 czerwca 2018 r. tracą swoją ważność. Oznacza to że  nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej, a dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne. Za jedyne wyjątki w tym zakresie należy uznać opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej w dniu  30 czerwca 2018 r. (data stempla pocztowego), które wpłyną do sądu w terminie późniejszym.

 

Nie będzie też możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków.

 

Dzień 29 czerwca 2018 roku będzie ostatnim dniem, w którym będzie można nabyć w kasie sądowej tradycyjne znaki opłaty sądowej i złożyć pozew/wniosek z uiszczoną w tej formie opłatą  w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie                     w formie elektronicznej.

 

 

 

ZASADY WNOSZENIA OPŁATY SĄDOWEJ W ZNAKACH OPŁATY SĄDOWEJ

 

OD 01 LIPCA 2018 ROKU

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

 

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl ;

  E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane  do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

  Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl). niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

   

 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

   

  Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 

- bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu:

 

Bank: NBP O/O Wrocław Nr konta:  46 1010 1674 0019 6422 3100 0000

 

 - wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 

 Rejestr zmian dla: Kasa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
informacja o znakach sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
Dodano informację o przerwie