Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ

 

POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ !

 

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

 

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W lutym 2009 roku utworzono informacyjną stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, na której znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

Podstawowym założeniem jest, aby strona służyła przede wszystkim społeczeństwu, w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a nie profesjonalistom. Dlatego też umieszczane na niej informacje przekazane są prostym, komunikatywnym językiem, zrozumiałym dla wszystkich, którzy nie mają prawniczego przygotowania.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (odnośnik poniżej) znajduje się wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc na terenie całego kraju dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nadesłany przez Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ds. Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem