III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 131, I piętro


Kierownik Zespołu – Joanna Węglińska, pokój nr 130


Telefon do sekretariatu:
tel. 75 67 12 670
fax  75 67 12 671

e-mail: srjg.kuratorzy_r@jelenia-gora.sr.gov.pl

III ZKSS wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich realizuje określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu, a w szczególności:

  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
  • sprawowanie nadzorów orzeczonych przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
  • wykonywanie orzeczeń wydanych przez Wydział Rodzinny,
  • organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych,
  • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym.

Godziny dyżurowania kuratorów zawodowych:

 

G R A F I K   D Y Ż U R Ó W   W  SĄDZIE

od 01.06.2020r. 

 

kuratorów zawodowych w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym

w Jeleniej Górze

P O N I E D Z I A Ł E K  :

1.Joanna Węglińska       -  godz. 9.00 – 15.15 ,pokój   130, tel. 75  67  12  672

2.Dariusz Kwiatkowski  - godz.  8.00 –  13.00, pokój 134,tel. 75  67  12  675

3. Adriana Łozowiecka- godz.     8.00- 15.15,  pokój 132, tel. 75 67 12 673

 

W T O R E K :

1. Roman Wieczorek         - godz. 10.00-15.15, pokój 134, tel. 75 67 12 675

2.Przemysław Staniak        - godz. 8.00 - 11.15,  pokój 132, tel. 75 67 12 673

3.Łukasz Ferensowicz        - godz.  8.00 – 15.15,pokój 133,tel.75 67 12 674

 

Ś R O D A :

1. Dariusz Kwiatkowski        - godz.  8.00 – 15.00,  pokój   134, tel. 75 67 12 675

2. Adriana Łozowiecka         - godz.   8.00 – 11.15,  pokój 132, tel. 75 67 12 673

3.Agata Jarocińska                - godz.  11.15- 15.15, pokój 133, tel. 75 67 12 674

              

C Z W A R T E K :

 1. Roman Wieczorek               - godz.   8.30 – 15.15 pokój 134,tel. 75 67 12 675

 2.Łukasz Ferensowicz            -  godz.   8.00 – 11.15 pokój 133,tel.75 67 12 674

 3.  Joanna Węglińska               -  godz.  9.00 – 14.00 pokój 130, tel. 75 67 12 672

                                                                            

P I Ą T E K:

1. Przemysław Staniak             -  godz.  8.00 – 15.15 pokój 132, tel. 75 67 12 673

2. Agata Jarocińska                   - godz. 8.00 -15.15, pokój   133, tel. 75 67 12 674

 

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, w skład którego wchodzi:

  • Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej- Pani  Joanna Węglińska , tel. 75 67 12 672/670
  • Kuratorzy zawodowi rodzinni. 

Rejestr zmian dla: III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2019-01-25
Publikacja w dniu:
2019-01-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Opis zmiany:
zmiana grafika dyżórów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
zmiana godzin dyżurowania kuratorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
zmiana grafika dyżurów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
Zaktualizowano grafik dyżurów i zmieniono kierownika III ZKSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
zmiana godzin dyżurowania kuratorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
0000-00-00
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
usnięto inf. dot. apl kuratorskiego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
Uaktualniono grafik dyżurów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-24
Publikacja w dniu:
2017-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-24
Publikacja w dniu:
2017-03-24
Opis zmiany:
b/d