Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze jest sądem powszechnym znajdującym się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od dnia 01.01.1976 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.05.1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1975 r., nr 46, poz. 253).

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw z dnia 28.12.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2548) - Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - apelacji wrocławskiej.

Sąd obejmuje swoim obszarem właściwości miasta: Jelenią Górę oraz gminy: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Starą Kamienicę.

Organizację i kompetencje jednostki regulują:

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1141)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2019 r., poz. 138)
  • Konstytucji RP z dnia 04.02.1997 roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw z dnia 28.12.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2548)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2012 r. – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1476 z późn. zm.)
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  (Dz.U. z 2019 r., poz. 351)
  • Ustawa o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1014), ustawa o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577) oraz inne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określających działanie sądu pracy, sądu gospodarczego, prowadzenia ksiąg wieczystych, archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2013 r., poz. 69)

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2019-11-04
Publikacja w dniu:
2019-11-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2019-11-01
Publikacja w dniu:
2019-11-01
Opis zmiany:
b/d