III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 164, I piętro

Przewodniczący Wydziału - SSR Agnieszka Kałużna-Rudowicz
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału - w piątki w godzinach 10.00 - 12.00.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Elżbieta Wiśniewska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału przyjmuje interesantów w razie nieobecności Przewodniczącego Wydziału w piątki w godzinach 10.00 - 12.00.

p.o. Kierownika Sekretariatu – Małgorzata Staroń, pokój nr 163

Telefon do sekretariatu wydziału:
tel. 75 67 12 650 lub 75 67 12 830 (punkt informacyjny)
fax  75 67 12 651

e-mail: srjg.rodzinny@jelenia-gora.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

 • w poniedziałki w godzinach od 09:00 do 18:00,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wydział zajmuje się:
Wydział sprawuje wymiar sprawiedliwości  i wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy, a w szczególności rozpoznaje sprawy o:

 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty,
 • dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 • ustanowienie opieki,
 • dotyczących  rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny,
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • przysposobienie

Wydział zasięgiem obejmuje sprawy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
Zmieniono kierownika