II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 36, parter


Kierownik Zespołu – Paweł Kolanus, pokój nr 51


Telefon do sekretariatu:
tel. 75 67 12 720
fax  75 67 12 721

e-mail: zkss2@jelenia-gora.sr.gov.pl

II ZKSS wykonujący orzeczenia w sprawach karnych realizuje określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu, a w szczególności:

  • sprawowanie dozorów orzeczonych przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności oraz wykonywanie innych zlecanych czynności przez Sądy Okręgowe - Wydział III Karny i Wydział IV Penitencjarny oraz Sądy Rejonowe - Wydział II Karny, Prokuratura Rejonowa i Okręgowa, Zakłady Karne,
  • przeprowadzanie zleconych wywiadów środowiskowych w trybie art.14 kkw i art.214 kpk,
  • organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny,
  • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych,
  • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego,
  • udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej.

Godziny dyżurowania kuratorów zawodowych:

nazwisko i imię kuratora

stanowisko

dni dyżurowe


numer pokoju

numer telefonu

Kolanus Paweł

kierownik

wtorek, piątek

51

75 67 12 722

Czuchaj Sylwia

kurator specjalista

poniedziałek, środa

48

75 67 12 729

Ławrynowicz Małgorzata

starszy kurator zawodowy

poniedziałek, czwartek

43

75 67 12 727

Myśliwiec

Joanna

kurator specjalista

wtorek, czwartek

50

75 67 12 731

Nazarkiewicz

Aleksander

kurator specjalista

poniedziałek, czwartek

40

75 67 12 725

Sach-Borgul Marta

starszy kurator zawodowy

poniedziałek, środa

42

75 67 12 726

Sadowska

Beata

kurator specjalista

wtorek, czwartek

37

75 67 12 723

Staniak Przemysław

kurator zawodowy

poniedziałek, środa

40

75 67 12 725

Welka Magdalena

starszy kurator zawodowy

wtorek, czwartek

48

75 67 12 729

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze obejmuje właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

 

Rejestr zmian dla: II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
Uaktualniono listę