II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 36, parter


Kierownik Zespołu – ........ , pokój nr 51


Telefon do sekretariatu:
tel. 75 67 12 720
fax  75 67 12 721

e-mail: zkss2@jelenia-gora.sr.gov.pl

II ZKSS wykonujący orzeczenia w sprawach karnych realizuje określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu, a w szczególności:

  • sprawowanie dozorów orzeczonych przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności oraz wykonywanie innych zlecanych czynności przez Sądy Okręgowe - Wydział III Karny i Wydział IV Penitencjarny oraz Sądy Rejonowe - Wydział II Karny, Prokuratura Rejonowa i Okręgowa, Zakłady Karne,
  • przeprowadzanie zleconych wywiadów środowiskowych w trybie art.14 kkw i art.214 kpk,
  • organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny,
  • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych,
  • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego,
  • udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej.

Godziny dyżurowania kuratorów zawodowych:

nazwisko i imię kuratora

stanowisko

 dni dyżurowe         i godziny


numer pokoju

numer telefonu

 

kierownik


 

 

Czuchaj Sylwia

kurator specjalista

poniedziałek, środa 8:00-15:00

48

75 67 12 729

Ławrynowicz Małgorzata

kurator specjalista

poniedziałek,     czwartek            8:00-15:00    

43

75 67 12 727

Myśliwiec

Joanna

kurator specjalista

wtorek, czwartek 8:00-15:00

50

75 67 12 731

Nazarkiewicz

Aleksander

kurator specjalista

poniedziałek,    czwartek          8:00-15:00

40

75 67 12 725

Sach-Borgul Marta

starszy kurator zawodowy

poniedziałek, środa 8:00-15:00

42

75 67 12 726

Sadowska

Beata

kurator specjalista

wtorek, czwartek 8:00-15:00

37

75 67 12 723

Welka Magdalena

kurator specjalista

wtorek, czwartek 8:00-15:00

48

75 67 12 729

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze obejmuje właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

 

Rejestr zmian dla: II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2020-02-03
Publikacja w dniu:
2020-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2019-01-25
Publikacja w dniu:
2019-01-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Wiśniowska-Nowak
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Wiśniowska-Nowak
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-07-12
Publikacja w dniu:
2018-07-12
Opis zmiany:
zmieniono stanowiska P. M.Ławrynowicz i S. Staniak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
Uaktualniono listę