Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

NIP: 6111119658

Regon: 000325162

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP) służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:

  • nawiązek
  • świadczeń pieniężnych

 

Bank: BGK O/O Wrocław

Nr konta: 81 1130 1033 0018 8159 6020 0001

 

W tytule wpłaty na konto FPPoPP należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię wpłacającego.

Rejestr zmian dla: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym