e-PUAP

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze można kierować korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 570).  Adres skrzynki nadawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SadRejonowyJeleniaGora

Nazwa skrytki: /SadRejonowyJeleniaGora/skrytka

W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

Co można przesłać przez ePUAP

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze:

  • dotyczy wyłącznie pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (petycje, skargi, wnioski i inne pisma w rozumieniu k.p.a.),
  • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń (w obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje żadnych skutków prawnych).

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kwestie podpisu elektronicznego uregulowane zostały w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579).

 

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I  sposób – dla wszystkich obywateli:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 

Jak działa profil zaufany ?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym ,a następnie wniosek wysyła do urzędu.

 

Więcej informacji na:

Rejestr zmian dla: e-PUAP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d