Dochody budżetowe

NIP: 611-11-19-658

Regon: 000325162

 

NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU

NBP O/O Wrocław

 

 

Konto dochodów budżetowych służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:

  • kosztów sądowych w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, ksiąg wieczystych (w tym opłaty sądowe)
  • grzywien


Bank: NBP O/O Wrocław

Nr konta:  46 1010 1674 0019 6422 3100 0000

 

W tytule wpłaty na konto dochodów należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię /nazwę wpłacającego. W przypadku dokonywania wpłat za inną osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby, a w przypadku nowego pozwu
nazwy wydziału, strony pozwanej.


Rejestr zmian dla: Dochody budżetowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-25
Publikacja w dniu:
2017-08-25
Opis zmiany:
b/d