Archiwum

W archiwum sądu przechowywana jest dokumentacja powstała w toku działalności poszczególnych komórek organizacyjnych - wydziałów/oddziałów/sekcji/zespołów w których została wytworzona i dzieli się ją na materiały archiwalne zaliczane do kategorii A oraz akta nie stanowiące takich materiałów, zaliczane do kategorii B.
Okresy przechowywania i warunki niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. /Dz.U. z 2014 r., poz. 991 z p.zm./.
W szczególności w archiwum przechowywane są akta spraw zakończonych z poszczególnych wydziałów, akta osobowe oraz dokumentacja z zakresu administracji i nadzoru.
Poszczególne komórki organizacyjne odpowiadają za swoje archiwa oraz dokonują archiwizacji akt i pozostałej dokumentacji.

Rejestr zmian dla: Archiwum

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d