Ankieta

Ankieta oceny satysfakcji interesanta Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi .

1. Jak często korzysta Pana/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?

2. W jakim zakresie korzystał/a Pana/Pani z usług Biura Obsługi Interesantów?

3. Jaką grupę Interesantów Pan/Pani reprezentuje?

4. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy?

5. Jak Pan/Pani ocenia jakość obsługi w BOI (Prosimy o przyznanie punktów w skali 1 do 5):

- kompetencje, profesjonalizm
- uprzejmość i kultura pracowników
- szybkość i sprawność obsługi
- dostępność broszur informacyjnych, wzorów formularzy, wniosków w BOI

6. Jak Pan/Pani ocenia jakość obsługi w czytelni akt:

7. Co Pana/Pani zdaniem należy zmienić w czytelni akt:

8. Jaki zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Biuro Obsługi Interesantów?

9. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku?

10. Czy Pana/Pani zdaniem należy dokonać zmiany w oznakowaniu wnętrza budynku?

11. Inne uwagi:

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.